Amsel » Hoofdpagina » Welkom!
Amsel: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Amsel

Tolken naar een pluricentrische taal: theorie en praktijk

Tolken zijn niet alleen experts op het gebied van hun vreemde talen, maar beheersen ook hun moedertaal tot in de puntjes. Ze moeten dus zeker op de hoogte zijn van de grens tussen standaardtaal enerzi…
Schrijf mee!